Rozliczanie podatku z Belgii Kolbuszowa

Roliczanie podatku z Belgii KolbuszowaSkorzystaj z naszych usług i dokonaj rozliczenia podatku z Belgii

Zwrot nadpłaconego podatku z Belgii przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała na terenie Belgii oraz, za którego pracodawca odprowadzał podatek.

Podstawą do złożenia zeznania podatkowego i tym samym uzyskania zwrotu z urzędu skarbowego są dokumenty podatkowe, które uzyskuje się od pracodawcy- Loonfiche.

Jeżeli uzyskane w Belgii dochody stanowią 75% wszystkich dochodów podatnika (z wszystkich krajów), to osoba taka jest uprawniona do otrzymania ulgi podatkowej.

Rozliczając się z dochodów belgijskich, należy ujawnić wszystkie dochody (z wszystkich krajów).
Nie oznacza to, że trzeba będzie zapłacić podwójny podatek, po prostu w Belgii istnieje konieczność ujawniania w zeznaniu rocznym wszystkich swoich dochodów. Jeśli podatnik pozostaje w związku małżeńskim, także musi ujawnić dochody swojego współmałżonka.

Do złożenia zeznania podatkowego na terenie Belgii wymagamy następujących dokumentów:


można odliczyć : W zależności od urzędu na zwrot czeka się od 3 do 6 miesięcy. Zwrot podatku otrzymasz na konto w Polsce lub w Belgii

U nas bezpiecznie, rzetelnie i tanio.

<< powrót