Rozliczanie podatku z Belgii Ropczyce

Roliczanie podatku z Belgii Ropczyce


Odzyskamy należny Ci podatek za legalną pracę w Belgii

Odzyskasz 100% podatku pobranego w Belgii , wtedy, gdy dochody z Belgii stanowią minimum 75 % Twojego łącznego dochodu ( tzw. worldwide income) wykazanego na druku EU EWR, oraz kwota dochodu w Belgii nie przekroczyła kwoty wolnej.

Zeznanie podatkowe możesz złożyć do 3 lat wstecz licząc do końca grudnia każdego roku podatkowego.

Do złożenia zeznania podatkowego na terenie Belgii wymagamy następujących dokumentów:


można odliczyć W zależności od urzędu na zwrot czeka się od 3 do 6 miesięcy. Zwrot podatku otrzymasz na konto w Polsce lub w Belgii.

Zapewniamy sprawną i skuteczną obsługę w rozliczaniu i zwrocie podatku z Belgii.

<< powrót