Rozliczanie podatku z Belgii Sędziszów Młp.

Roliczanie podatku z Belgii Sędziszów Młp.Należy się zwrot podatku z Belgii?

Każdy, kto podejmował legalne zatrudnienie a z jego pensji była odprowadzana zaliczka na poczet podatku dochodowego może starać się o zwrot nadpłaty podatku dochodowego. W tym celu należy złożyć zeznanie podatkowe w tamtejszym urzędzie skarbowym. Często istnieje obowiązek rozliczenia podatku lecz tylko wtedy, gdy podatnik otrzymał wezwanie do rozliczenia.

Jeśli nie, to rozliczenie jest dobrowolne. Zeznanie podatkowe możesz złożyć do 3 lat wstecz licząc do końca grudnia każdego roku podatkowe.

Wykonujemy usługę rozliczania podatku z Belgii.

Do złożenia zeznania podatkowego na terenie Belgii wymagamy następujących dokumentów:


można odliczyć : Pamiętaj jednak, że prawo do zwrotu nadpłaty podatkowej i ulg podatkowych uzyskach tylko wtedy, gdy dochody z Belgii stanowią minimum 75 % Twojego łącznego dochodu ( tzw. worldwide income) wykazanego na druku EU EWR.

W zależności od urzędu na zwrot czeka się od 3 do 6 miesięcy. Zwrot podatku otrzymasz na konto w Polsce lub w Belgii

Poprowadzimy profesjonalnie , rzetelnie i uczciwie Twoje rozliczenie podatku z Belgii.

<< powrót