Rozliczanie podatku z Holandii Kolbuszowa

Roliczanie podatku z Holandii Kolbuszowa

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługę rozliczania podatku z Holandii.

Dzięki nam rozliczysz podatek zapłacony w Holandii od Twojego wynagrodzenia , jeśli legalnie byłeś zatrudniony u pracodawcy , oraz skutecznie odzyskasz pełny zwrot podatku z Holandii.

Po oszacowaniu Twojego zwrotu , który wykonujemy bez zobowiązań , przystępujemy do realizacji usługi. Działamy bardzo skutecznie. Jest to całkowicie legalne i bezpieczne.

Od wynagrodzenia pracownika pracodawca ,pracodawca potrąca jedną kwota zawierająca zarówno zaliczkę na poczet podatku dochodowego jak i składkę na ubezpieczenie społeczne. Oba te obciążenia pobiera holenderski urząd skarbowy i podlegają one rozliczeniu rocznemu.

W trakcie naliczania wynagrodzenia potrącana jest zaliczka na poczet podatku dochodowego (i ubezpieczenia społecznego) loonbelasting, którą oblicza się przy założeniu, że pracownik jest zatrudniony przez cały rok i uzyska na przestrzeni całego roku równomiernie rozłożone zarobki. Jeżeli tak jest w rzeczywistości, to podatek pobrany przez pracodawcę będzie równy podatkowi należnemu urzędowi skarbowemu. Jeżeli jednak zatrudnienie nie trwa cały rok, występują przerwy w zatrudnieniu, albo znaczne wahania zarobków, to dochodzi do nadpłaty, którą można odzyskać rozliczając podatek.

Aby złożyć rozliczenie podatkowe w Holandii trzeba mieć dokument zaświadczający wynagrodzenie i potracony podatek.

Takim dokumentem jest tzw. JAAROPGAAF. Możesz odliczyć żonę, dzieci, kredyt, przejazdy, co pozwoli uzyskać Ci wysoki zwrot podatku dochodowego ,nawet 100% .

To proste , legalne i bezpieczne.
Pieniądze trafią na Twoje konto w banku.

<< powrót